Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.


REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym i hurtownią internetową, zwanego dalej serwisem www jest F.H.U. "DEKORATOR" Aneta Romańczyk, Mikołowska 16, 43-180 Orzesze, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Orzeszu pod nr 3389/08, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 635-157-46-75, NIP UE: PL6351574675, REGON 276780350, zwana dalej „DEKORATOR”.

1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem” .

1.3. „Towar” to wszelkie produkty , które Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www. Zamieszczone na stronie
www.dekorator.artbhp.pl ceny produktów obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówienia przez serwis www.

Nie ma możliwości odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym towarów zakupionych w sklepie internetowym

1.4. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień.

1.5. Zakładając konto Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.6. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

1.7. Na towary znajdujące się w ofercie DEKORATOR udziela się 3 miesięcznej gwarancji (za wyjątkiem art. jednorazowych)
1.8. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W DEKORATOR można dokonać zakupów:
2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem:
http://www.dekorator.artbhp.pl/
2.1.1.1. Posługując się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać towar i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 (www) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek towaru, DEKORATOR informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc .

2.4. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (towar został wysłany) .

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru LUB wykonanie przedpłaty na konto

nr 61 1470 0002 2012 8729 2000 0001 EUROBANK

3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto DEKORATOR. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon.

3.4. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać fakturę pro-forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.5.  Faktura pro-forma przesyłana jest faxem na wskazany przez klienta numer. Termin płatności takiej faktury wynosi 3 dni po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3.6. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru i gabarytu.
3.7. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient.

3.8. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje fakturę VAT bądź paragon fiskalny.

4. FORMA DOSTAWY

4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej K-EX.
4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi.

4.2.1. Wysłanie towaru firmą spedycyjną, z którą DEKORATOR nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z DEKORATOR .

4.3. Dla zamówień złożonych do godz. 15.00 i dla, których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, towary :

4.3.1. Zostaną dostarczone w ciągu 48 godzin (dni robocze). Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu , nastąpi to z przyczyn niezależnych od DEKORATOR. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (K-EX).

4.3.2. Zostaną wysłane w ciągu 24 godzin (dni robocze) - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru oraz gdy zamówienie dotyczy towarów w pełnych opakowaniach zbiorczych

Zostaną wysłane do 2 dni (dni robocze) - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru oraz gdy zamówienie dotyczy towarów w niepełnych opakowaniach zbiorczych


4.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto DEKORATOR.

4.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia.

4.4.1. DEKORATOR nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

4.5. Zamówienia złożone po 15:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia .

4.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 8.30 do 16:30 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych .

4.7. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie , powinien skontaktować się z Kurierem dostarczającym paczkę oraz ustalić dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

4.8. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji.


5. ZWROT TOWARU

5.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez DEKORATOR z przedsiębiorcami ( art. 558 § 1 kc ) .

5.2. Zasady zwrotu sprawnego towaru przez konsumentów:

5.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient . Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena towaru .

5.2.2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do DEKORATOR w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru Klientowi .

5.2.3. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru DEKORATOR zwróci zapłaconą cenę w ciągu 3 dni na wskazane przez Klienta konto. DEKORATOR nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, redukuje tylko koszty związane z transportem.

5.2.4. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta kserokopi faktury lub oryginału paragonu na zwrócony towar.

5.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

5.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do DEKORATOR .

5.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej.

5.6. Nota do zakupionego obuwia - reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy; wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zasady konserwacji:
Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować, wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego typu krem lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu.

Ze względu na naturalne wykończenie skór, do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie, przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować, wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

6. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

6.1. Towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. W razie stwierdzenia braków w towarze należy sporządzić protokół z przedstawicielem tej firmy - TYLKO TAKI PROTOKÓŁ STANOWI PODSTAWĘ REKLAMACJI na powstałe w transporcie uszkodzenia lub braki.

6.2. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej DEKORATOR nie ponosi odpowiedzialności.

7. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

7.1.  Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanego dalej „RODO”, w celach służących zawarciu i wykonaniu przez DEKORATOR stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

7.2. 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, DEKORATOR dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w zakresie obsługi Klienta i marketingu. DEKORATOR nie podejmuje względem Klienta na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

DEKORATOR zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, w tym danymi osobowymi użytkowników, dla których administratorem danych osobowych jest Klient oraz nieużywania tych danych dla celów innych niż określone przez DEKORATOR, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami przed ich niestosownym użyciem, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób.

7.3. 
W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator Serwisu, tj. FHU DEKORATOR Aneta Romańczyk, Mikołowska 16, 43-180 Orzesze. Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy oraz korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę. w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień.

7.4.
DEKORATOR będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane 
7.5. 
. Klientowi przysługuje prawo do żądania od DEKORATOR dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez DEKORATOR odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. DEKORATOR zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

8.2. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w PLN. Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

8.3. Sprzedaż towarów odbywa się na sztuki, pary, komplety, opakowania (w zależności od asortymentu) .

8.4. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – data złożenia zamówienia jest datą realizacji takiego zamówienia.

8.5. Poprzez zakup rozumie się złożenie zamówienia, które zostanie zakończone dokumentem VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są jako jeden zakup (przy założeniu że odstęp pomiędzy zamówieniami nie jest większy niż 90 minut)

8.6. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

8.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

8.8. DEKORATOR zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie . Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem i jest związany jego postanowieniami.

8.9. DEKORATOR nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu www.artBHP.pl , a także za straty powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.

8.10. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

8.11. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy DEKORATOR oraz na adres e-mailowy:
dekorator7@o2.pl (całodobowo).